DEMERGO

Działalność została rozpoczęta w dniu 29 wrzesień 1989 r. na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie przepisów bhp, p.poż. i ubezpieczeń społecznych. Od początku swojej działalności oferuje usługi na najwyższym poziomie. Realizując swoje podstawowe założenia, DEMERGO systematycznie podnosi standardy w tym zakresie oraz zajmuje się kształtowaniem świadomości pracowników w zakresie ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie podnoszenia kultury pracy oraz kreowania bezpiecznych zachowań pracowników.

W początkowej fazie działalności firma dysponowała jednym pomieszczeniem o powierzchni 40 m2 do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W roku 2007 oddano do użytkowania nowo wybudowany obiekt, w którym prowadzona jest działalność szkoleniowa oraz laboratorium badawcze. Obiekt posiada dwie sale wykładowe o powierzchni 65 m2 oraz 75 m2

Cel firmy DEMERGO

Misją firmy DEMERGO jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług edukacyjnych, doradczych, experckich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , ocena ryzyka zawodowego w tym zagrożeń stwarzanych przez maszyny i urządzenia techniczne oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy przez wdrażanie systemowych rozwiązań na stanowiska pracy. Działalność zapoczątkowały szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii.

Aktualnie proponujemy bogata ofertę szkoleniową dla różnych branż i prowadzoną przez ekspertów z wielu dziedzin. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantuje art.66 Konstytucji RzeczyPospolitej Polskiej. Cóż więc prostszego niż dokonanie oceny zagrożeń jak również szkodliwymi czynnikami środowiska pracy . Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z elementów zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ochorny zdrowia.

Historia firmy DEMERGO