Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP    ( Szkolenia przeprowadzamy również w języku ukraińskim ) Zapis
1 Pracodawców i osób kierujących pracownikami Zapisz się
2 Pracowników inżynieryjno - technicznych Zapisz się
3 Pracowników administracyjnych, biurowych i innych Zapisz się
4 Pracowników na stanowiskach robotniczych Zapisz się
5 Pracowników służb BHP Zapisz się
6 Społecznych inspektorów pracy Zapisz się
Szkolenia specjalistyczne Zapis
1 Operatorów wózków jezdniowych wraz z egzaminem UDT Zapisz się
2 Operatorów wózków unoszących Zapisz się
3 Operatorów suwnic wraz z egzaminem UDT Zapisz się
4 Operatorów podestów ruchomych wraz z egzaminem UDT Zapisz się
5 Operatorów żurawi wraz z egzaminem UDT Zapisz się
6 Operatorów pilarek miechanicznych Zapisz się
7 Pierwszej pomocy Zapisz się
Obsługa instalacji i sieci elektroenergetycznych Zapis
1 Potwierdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych w grupach E1, E2, E3 Zapisz się
2 Potwierdzenie kwalifikacji w zakresie dozoru instalacji i sieci elektroenergetycznych w grupach D1, D2, D3 Zapisz się